WnetManager

Aplikace WnetManager je jednoduchý, intuitivní informační systém pro malých a středních provozovatelů vodovodů, který nejsou vybavení klasickým zákaznickým informačním systémem. Důraz je kladen na možnost provedení odpočtu a následné fakturace vodoměrů vlastními personálními silami s co nejmenšími finančními náklady. Smart Metering a IoT (Internet of Things - Internet věcí)

WnetWalk-By

Aplikace WnetWalk-By je určena pro provedení odpečtu vodoměrů způsobem pochůzky tzv. Walk-by. Kromě vizuálního odpočtu, je možné odečítat vodoměry i s využitím radiové komunikace při vodoměrech které jsou vybaveny některou s podporovaných rádiových technlogií mezi které patří řešení od společností Honeywell / Elster, Sensus, Diehl, Kamstrup, AdeunisRF a Holosys. Při realizování odpočtů je možné využít všech HW vlastnosti mobilních telefonů jako jsou GPS, Fotografie, přenos dat na dálku prostednictvím mobilního operátora.

Systémy AMR obecně

AMR - Automatic Meter Reading jsou sytémy pro hromadný dálkový odečet dat z měřicích zařízení, např. z plynoměrů, vodoměrů z domácností, z distribuční sítě vodáren, plynáren nebo i kombinované systémy např. pro domácnosti - přenos všech tří energií jedním kanálem - plyn, voda, elektřina. Jsou to jedny z najdynamickejkejších, komplexních systémů v oblasti sběru dat spadajících do kategorií Smart Metering a IoT (Internet of Things - Internet věcí) .

 

Kontakt
Dodavatel řešení pro AMR, Smart Metering a IoT

Macro Components s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7634 181
+421 918 410 834
amr@amr.sk
http://www.amr.sk
http://www.macro.sk
http://www.smart-metering.cz

Napište nám ...
Pošlete nám dotaz, budeme Vás zpětně kontaktovat

 
 
 

 

smart-metering.cz

Copyright Macro Components s.r.o. © 2019-2023